Revolution Slider Error: Slider with alias slider-v1 not found.
Maybe you mean: 'ana'

Murat Erciyas

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

1969 yılında Ankara’da doğdu. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü bitirdi. 1995 yılında ABD’ye giderek Firehouse Design Team’de tasarımcı olarak çalıştı ve Wood, Herron and Evans LLP’de tasarım patenti konusunda uzmanlaştı. 2000 yılında Türkiye’ye dönerek Nurus’ta Tasarım ve Ar-Ge Müdürü olarak ofis mobilyası tasarımları ve tasarım yöneticiliği yapan Erciyas, 2004 yılından beri kendi firması farm-design’da tasarım hizmeti veriyor. Murat Erciyas, uzmanlaştığı ofis mobilyası sektöründe firmalara tasarımın ürüne dönüştürülmesi sürecinin tüm etaplarında hizmet vererek Türkiye’de bir ilk oldu. Tasarım akımları kadar firmaların üretim kabiliyetlerinin de tasarımcı üzerinde önemli bir baskı oluşturduğu ve hayata geçirilebilecek tasarımların üretici ve kullanıcı arasındaki bağı kurduğuna inanan Erciyas, tasarım sürecinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini düşünüyor. Bu kapsamda, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde “Industrial Design I ve II” stüdyolarına giriyor.

Etkinliğin Diğer Konuşmacıları